Amandman


Amandman
Yon shanjman nan atik nan yon lwa ki shanje siyfikasyon lwa a. Dis premye atik (civil rights) nan konstitisyon peyi Etazini a ki bay nwa avèk lòt minorite nan peyi sa a anpil dwa.

Definisyon 2500 mo Kreyòl. 2010.